Slette AS

Opphør av et aksjeselskap

Et aksjeselskap kan opphøre på en av følgende måter:

 • kreditorer slår selskapet konkurs
 • styret melder oppbud
 • tvungen avvikling
 • frivillig avvikling.

Vi bistår og rådgir deg i prosessen. Kontakt oss i dag for pristilbud. 

Konkurs, oppbud og insolvens er juridiske begreper som kommer til anvendelse når et selskap befinner seg i en økonomisk kritisk situasjon. Insolvens oppstår når et selskap ikke lenger er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser når de forfaller, også kjent som illikviditet, og denne illikviditeten anses som varig. Samtidig må selskapet være i økonomisk ubalanse, kjent som insuffisiens.

Når et selskap er i en slik insolvenssituasjon, er det flere måter dette kan håndteres på. Først og fremst kan selskapets styre, som er ansvarlig for selskapets daglige ledelse, melde oppbud. Dette innebærer å be om at selskapet blir avviklet på en kontrollert måte i henhold til konkurs- og dekningslovens bestemmelser. I tillegg har også kreditorer muligheten til å begjære konkurs for selskapet dersom de har rimelig grunn til å tro at selskapet er insolvent og ikke har betalt sin gjeld, selv etter at konkursvarsel er blitt sendt til selskapet. For å begjære konkurs som kreditor, må man innbetale et beløp tilsvarende 50 ganger rettsgebyret som en sikkerhet for boets fremtidige kostnader.

Både ved styrets oppbud og kreditors konkursbegjæring blir selskapet behandlet som et konkursbo i henhold til konkurslovens og dekningslovens regler. Dette betyr at en bobestyrer blir utnevnt av retten for å administrere avviklingen av selskapet. I tillegg til disse to scenariene, kan også tingretten oppløse et selskap tvangsmessig av ulike grunner som ikke nødvendigvis er knyttet til insolvens. Dette kan inkludere krav fra aksjeeiere om oppløsning på grunn av alvorlige brudd på loven eller misbruk av posisjon, rettens inngripen når et selskap ikke har fullført en frivillig avvikling innen ett år etter påbegynt prosess, eller ved mottak av varsler om mangler fra Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret som ikke blir rettet innenfor fastsatte tidsrammer.

Tvangsoppløsning og -avvikling har i hovedsak de samme rettslige konsekvensene som en konkurs, med konkursloven og dekningsloven som gjeldende lovverk og en bobestyrer som administrerer prosessen. I motsetning til dette er frivillig avvikling, som reguleres av aksjeloven kapittel 16, en prosess der selskapets styre er ansvarlig for alle trinn frem til selskapets sletting fra Foretaksregisteret.

En vesentlig forutsetning for bruk av disse reglene, uavhengig av avviklingsmetoden som velges, er at alle selskapets forpliktelser må oppfylles. Dersom det oppstår vanskeligheter med å gjøre opp all gjeld, kan styret forsøke å løse dette ved å få kreditorene til å ettergi gjelden, akseptere en annen debitor, eller finne alternative måter å oppfylle forpliktelsene på. Noen ganger kan selskapets eiere også velge å forhandle og gjøre opp mindre krav på vegne av selskapet for å unngå konkurs. Dersom ingen av disse løsningene er mulige, må styret i stedet melde oppbud.

Regnskap- og rådgivningstjenester

Vi tar oss av regnskapet ditt

Vi vet at økonomi kan være en stressende og forvirrende oppgave for mange. Derfor vil vi gjøre det så enkelt som mulig for deg.

Vi vil ta oss av regnskapet ditt og gi deg råd og veiledning når du trenger det. Vår erfaring og kunnskap har gjort oss til en pålitelig og effektiv samarbeidspartner for våre kunder.

Illustrasjon av en dame som chatter med en annen person. Brukt som bilde velkommen til Elvebyen regnskap AS Økonomisk hjelp

Velkommen til Elvebyen Regnskap AS

Vi er et statsautorisert regnskapsførerselskap, Elvebyen Regnskap AS, som har levert regnskapstjenester og rådgivning i over 20 år.

Vi er stolte av å være en del av økonomiskhjelp.no, hvor vi hele tiden søker etter nye smarte digitale løsninger for å hjelpe våre kunder. Dette gjør at vi er konkurransedyktige på pris og kan tilby de beste løsningene til våre kunder.

Bli kunde

Som kunde av Elvebyen Regnskap får du tilgang til vårt program, som også kan lastes ned som en app. Her kan du trygt kommunisere med oss og dele dokumenter.

Dette programmet er for tiden i testversjon og er derfor gratis. Som kunde vil du også kunne stille spørsmål om regnskap eller andre ting du lurer på, og vi vil gi deg gode råd og veiledning.
Vi vil også tilby våre kunder attraktive tilbud fra forskjellige leverandører.

 

 

Illustrasjon av en person vist på PC som hilser på en person som sitter foran pc. Bilde på forsiden ved Bli medlem

Våre priser

Alle priser er uten MVA

Regnskap

Pris per time
800 kr
 • Betale kun for medgått tid

Rådgivning

Pris per time
990 kr
 • Rådgivning regnskap,
 • Lønn
 • HR
 • Strategi
 • Gjeldshåndtering
 • Kapitalisering
 • Selskapsstruktur

Fastpris

 • Ingen overraskelser.
 • Du mottar faktura som avtalt
 • Du bestiller enkelt tjenester utover det som er avtalt

Våre tjenester

Illustrasjon fra et regnskapskontor en person viser regnskap til en annen person
Regnskapskontor
 • Regnskapsføring
 • Årsregnskap
 • Lønn
Illustrasjon av en person som gir rådgivning til en annen
Rådgivning
 • Bedriftsrådgivning
 • Avvikling av selskap
 • HR
 • Styrearbeid
 • Forretningsplan
 • Finansiering/Kapitalisering
Illustrasjon av en mann som har kontrollert regnskapet
Kontroll av regnskapet

For de som fører regnskapet selv tilbyr vi kontroll av regnskapet. Dette kan gjøres hver mnd, termin eller en gang pr år

Illustrasjon av en mann med en stor kule med tittel Gjeld rundt ene foten og som trenger bistand ved gjeldshåndtering.
Bistand med gjeldhåndtering
 • Bedrifter
 • Privatpersoner
 • Akkord
 • Gjeldsettergivelse
 • Gjeldsordning

Kontakt oss for et tilbud

Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg ang fastpris på våre tjenester.

Ønsker du fastpris?

Som fastprisregnskapskunde hos oss får du en rekke fordeler. Du kan nyte godt av en klar og forutsigbar økonomi, da du vet nøyaktig hva kostnadene vil være hver måned. Fastpris gjør det enklere for deg å planlegge og budsjettere.

I tillegg får du full tilgang til våre profesjonelle regnskapstjenester uten bekymringer om timepriser eller ekstra gebyrer. Vi tar oss av regnskapsarbeidet, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet og spare verdifull tid og ressurser.

Med fastpris som regnskapskunde hos oss får du også personlig rådgivning og veiledning fra våre erfarne regnskapseksperter. Vi er her for å hjelpe deg med å ta de riktige økonomiske beslutningene og sikre at du oppnår økonomisk suksess.

Velg fastpris som regnskapsløsning og opplev enkelhet, forutsigbarhet og profesjonell støtte til din økonomi. Ta kontakt med oss i dag for å få mer informasjon og starte samarbeidet!

Ja takk, jeg vil gjerne motta et pristilbud på sletting av mitt AS